team

ELS EXPERTS EN IDIOMES PER A EMPRESES

line decor
   bandera españolaunion jack
line decor
 
 
 
 

 
 
ESCALA DE NIVELLS "ALTE"

ALTE significa “Association of Language Trainers in Europe” (Associació de professors d’idiomes a Europa.) El mètode de l’associació es considera com l’estàndard per a l’avaluació del nivell dels alumnes en qualsevol idioma europeu.
Tots els alumnes reben una nota en una escala de zero a cinc. Aquesta s’expressa amb un número (per exemple, 0.7, 1, 1.2, 2.5, 4 etc...) segons el seu domini de l’idioma.
A continuació, adjuntem una descripció de cada nivell d’u a cinc.

Nivell 1 (=A2)

- POT comentar necessitats senzilles dins el seu àmbit laboral com "Vull demanar 25 unitats de..."
- POT entendre la majoria dels informes curts o manuals de contingut previsible dins la seva especialitat, si té el temps suficient.
- POT redactar peticions breus però detallades per a companys o contactes coneguts d'altres empreses.

Nivell 2 (=B1)

- POT aconsellar els clients sobre temes senzills i relacionats amb el seu àmbit de treball.
- POT entendre el sentit general de cartes no rutinàries i articles teòrics dins el seu àmbit de treball.
- POT prendre apunts raonablement fiables d'una reunió o seminari en el que el material a tractar li és familiar i previsible.

Nivell 3 (=B2), = Cambridge First Certificate

- POT entendre i comentar la gran majoria de missatges telefònics que s'han d'atendre durant una jornada laboral normal.
- POT entendre la major part de la correspondència, informes i textos específics de productes que es trobarà.
- POT expressar per escrit totes les peticions o encàrrecs rutinaris de bens o serveis.

Nivell 4 (=C1), = Cambridge Advanced

- POT contribuir eficaçment a reunions i seminaris dins la seva àrea de treball i defensar els avantatges i els desavantatges d'un projecte.
- POT entendre la correspondència expressada en un llenguatge no convencional.
- POT expressar-se correctament a una gran varietat de situacions rutinàries i no rutinàries en les quals col·legues o contactes externes sol·liciten serveis.

Nivell 5 (=C2), = Cambridge Proficiency

- POT aconsellar sobre situacions complexes o delicades, ocupar-se'n, entendre les referències col·loquials i contestar a preguntes compromeses amb confiança
- POT entendre els informes i articles de premsa especialitzada relacionats amb el seu treball, incloent-hi idees complexes expressades en un llenguatge igualment complex.
- POT prendre apunts complets i fiabls a una reunió o seminari i, a la vegada, participar de forma activa.

 
 

 
class 1

 

class 2

ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS:
Fichet Bauche
Gunnebo
Quaker Chemical
Printer Industria Gráfica
Lexmark España
Ajuntament de Barcelona
Pepe Jeans
...

 
 
 
 
© 2009 masidiomas scp, email: mail@masidiomas.com